THYCOTIC SOFTWARE

 

 

 

 

 

 

 

 

Thycotic Kullanıcı Şifrelerini güvenlik altına almak, uçnoktaları korumak ve erişimi kontrol altına almak suretiyle siber saldırıları engeller.

Birkaç rakamla ifade edecek olursak:

• İhlallerin %85’i gizliliği ifşa edilmiş uçnoktaları kapsamaktadır.
• Bilgisayar korsanlarının 1 numaralı hedefi  yönetsel görünümlü kimlik bilgileridir.  (administrative like credentials)
• 60% İhlallerin %60’ından fazlası ayrıcalıklı hesapları kapsamaktadır
Verizon DBIR 2016
IANS 2015
• Saldırganlar, tespit edilmeden önce ortalama olarak 200 gün  boyunca sisteminize erişim sağlamış olurlar.

-Sektörde öncü konumda olan Ayrıcalıklı Hesap Güvenliği ve Kullanıcı Şifresi koruma çözümlerini Windows ve UNIX’e yönelik uçnokta güvenliği ve uygulama kontrolü alanında kendini kanıtlamış çözümlerle birleştirir.
-Kötü amaçlı yazılım tabanlı saldırıların uçnokta ve sunucularda ilerlemesini engelleyerek riski önemli ölçüde düşürür, saldırganın ilk giriş noktasının ötesine geçmesini kısıtlamanın yanı sıra Uzaktan Erişimli Araçların yüklenmesini engeller.
-Ayrıcalıklı Hesaplara yönelik olarak güvenli bir yetkinlik koruması sağlarken, verimlilik üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmaksızın günlük faaliyetleri yürüten kullanıcılara ve BT yöneticilerine tanınan ayrıcalıkları kaldırmak ve/veya kısıtlamak suretiyle artan görev erişimlerine sızılmasının önüne geçer.

Thycotic PAM ürünleri sektördeki diğer güvenlik çözümlerinden farklı olarak, kurulumu en hızlı, kullanımı en kolay, ölçeklenebilir, hızlı ve güvenilir çözümlerdir, üstelik bu çözümler rekabetçi fiyatlarla sunulmaktadır. Halihazırda dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren 7,500’i aşkın kurumun ayrıcalıklı hesap erişimlerini güvence altına almış olan Thycotic çözümleri Fortune 500 listesinde yer alan şirketler tarafından da kullanılmaktadır. Konu PAM koruması olduğunda, yatırımınızın karşılığında alabileceğiniz en büyük değer Thycotic çözümleridir.

Büyümekte Olan Bir Kurumu Bekleyen Tuzaklar

7500’Ü AŞKIN MÜŞTERİNİN TERCİH ETTİĞİ SEÇİM

Müşterilerimizin Thycotic’i tercih etmesinin nedeni bizlerin
•             düşük maliyetli/ekonomik
•             en hızlı şekilde konuşlandırılabilen
•             en kolay şekilde kullanılabilir Ayrıcalıklı Hesap Yönetimi çözümünü
sunuyor olmamızdır.

Thycotic Secret Server, kurumunuzun en değerli bilgi varlıklarını siber saldırılardan ve kurum içerisindeki tehlikelerden korumak üzere oluşturulmuş kapsamlı bir Ayrıcalıklı Hesap Yönetimi çözümünü sizlere sunmaktadır. Thycotic tarafından sunulan  Secret Server, Application Control (Uygulama Kontrolü), Local Security (Yerel Güvenlik)  ve Security Analysis (Güvenlik Analizi) çözümleri ayrıcalıklı hesapları koruma altına alırken, kurumlara verimliliği sekteye uğratmaksızın işyerinin günlük faaliyetlerini yürüten kullanıcılarla (business users) idari kullanıcılar (administrative users) açısından en az ayrıcalık içeren politikaları uygulayabilme imkanının yanı sıra uygulamaları kontrol etmek suretiyle saldırı yüzeyini olanağı tanımaktadır.Thycotic Secret Server’ın başlıca özellikleri şunlardır:•    Güvenli Depo ve Parola Yöneticisi (Secure Vault & Password Manager)
•    Delillerin Bulgulanması(Discovery)
•    Otomasyon (Automation)
•    Denetleme ve Raporlama (Auditing & Reporting)
•    Gizli İş Akışı (Secret Workflow)
•    Bütünleştirmeler/Entegrasyonlar (Integrations)
•    Oturum İzleme ve Kontrol (Session Monitoring & Control)
•    Gelişmiş Komut Dizisi Oluşturma (Advanced Scripting)
•    Yıkım Onarımı (Disaster Recovery)
Uç noktaları koruma altına alır ve erişim kontrolünü sağlar. Başlıca özellikleri şunlardır:•    Uygulamanın Teşhis/Tespit Edilmesi (Identify the Application)
•    Güvenilir Uygulamalar Listesi (Application Whitelisting)
•    Bağlamsal/Kavramsal Uygulama İlkeleri (Contextual Application Policies)
•    İlke Açısından bir Değerlendirme Yapılması (Evaluate a Policy)
•    Uygulama Ayrıcalık Artırımı (Application Privilege Elevation)
•    İş Akışına Erişim (Access Workflow)
•    Eyleme Geçilmesi (Apply an Action)
•    Uygulamanın Teşhisi/Tespiti (Application Discovery)
•    İzleme ve Raporlama (Monitoring and Reporting)

Thycotic Password Reset Server’ın başlıca özellikleri şunlardır:•    Şifrelerin direkt olarak Windows ekranından ya da browser üzerinden resetlenmesini sağlar.
•    Kullanıcıların domaine bağlı olmasalar bile şifrelerini resetleyebilmesini sağlar.
•    Şifre süreleri dolmadan önce kullanıcıya mail yoluyla hatırlatma gönderir.
•     Kullanıcıları şifrelerinin zor ve kompleks olması için zorlar.