SCOPMON

scop mon logo

GERÇEK ZAMANLI AĞ VE SİSTEM İZLEME

Teknolojinin gelişmesi ile kurumsal bilgi ve iş süreçlerinin verimli bir şekilde yönetilmesi ihtiyacı bilgi teknolojilerini daha sorumlu hale getirmiştir. Bu noktada kurumların ağ ve sistem izleme gereksinimlerini karşılayan ve sürekli gelişen yapısıyla ScopMON tek bir çözüm ile tüm izleme ihtiyaçlarına cevap verir.

BT altyapısının yönetiminde risk oluşturacak olumsuz bir durumda gerçek zamanlı uyarılar veren ScopMON, müdahale ve çözüm süresini kısaltarak işletim maliyetlerini azaltmaktadır.

Ağ ve Sistem Yönetimine Profesyonel Bakış
  • Ajansız mimariye sahiptir. Bu özelliği sayesinde takip edilen sistemlerde program kurulumuna ihtiyaç duyulmaz.
  • Olaylar arasında ilişki kurma yeteneği sağlayan “merkezi olay yönetim motoru” sayesinde üst bir nedenden dolayı oluşan alt uyarılar önlenerek gereksiz uyarıların sistem yöneticisine ulaşması engellenir.
  • Oluşan problemler e-posta, SMS ile ilgili sorumlulara aktarılabilir. Farklı uyarı seviyeleri belirlenerek kişi ya da birimlere iletilebilir.
  • İzlenen her bir parametre için servis seviyesi tanımlanarak, uyarılar ile ilişkilendirilebilir. İş uygulamaları için özel servis seviyesi tanımlanabilir.
  • Sistem durumlarını organizasyonun topolojik yapısına benzer bir gösterimde izlenmesine olanak veren “harita modülü” ile haritalar tanımlanır. Haritalar arasında alt-üst ilişkisi kurabilmekte ve hiyerarşik bir izleme yapısı oluşturulabilmektedir.
  • Ağ üzerinde bileşenler otomatik bulunur, ön tanımlı belirlenmiş izleme politikaları ile ek ayarlamalara gerek olmadan düzenli izlemeye alınır.
ScopMON Neden Farklıdır?

Gerçek zamanlı ağ ve sunucu izleme

Tüm izleme gereksinimleri için tek çözüm

Ajansız Mimari

Web tabanlı sürükle-bırak haritalar

Gelişmiş olay yönetimi

Otomatik keşif ile otomatik izleme

Servis yönetim sistemleri entegrasyonu ile gelişmiş etki analizi imkanı

Dağıtık mimari desteği

Kullanıcı adı, port ve makine adına göre anahtarlama cihazı port analizi

Gelişmiş raporlama yeteneği

Olaylar arasında korelasyon yeteneği