MALWAREBYTES

Uç noktalarınızı, içinde ransomware’in de bulunduğu, birçok tehlikeli malware’den (kötücül yazılımdan) Malwarebytes’ın üstün katmanlı malware koruma teknojisi ile savunun.

–    10.000’i aşkın kurum, Malwarebytes’ın güveni altında.
–    BT iş yükünden 750.000.000 saat tasarruf.
–    Her saat engellenen 605.000 tehdit.
–    28.000.000’i aşkın uç nokta, Malwarebytes’ın koruması altında.

–    Proaktif ve Jenerik Exploit Azaltma Teknolojisi
Proaktif savunma kapsamında yer alan bu ilk savunma hattı, herhangi bir imza olmaksızın, jenerik yaklaşımla uç noktaların korunmasına olanak tanımakta ve saldırı zincirinin erken aşamalarında dahi bulaşmayı engellemektedir.

–    Zero-Day Tehditlere Odaklanma
Kullandığımız teknolojilerin yanı sıra, araştırma çalışmalarımızın da %100 odağı, zero-day kötü niyetli yazılımı ve zero-day exploit’lerinin üstesinden gelmektir. Malwarebytes’ın odak noktası, geçmişte kalan kötü niyetli yazılımlardan ziyade, gümünüzdeki ve gelecekteki kötü niyetli yazılımlara yönelik proaktif ve hızlı bir tespitte bulunmak ve bunları ortadan kaldırmaktır.

–    Gelişmiş Birleştirme Motoru
Malwarebytes isminin en çok anıldığı çözüm olan ‘Anti-Malware Linking Engine’, kötü niyetli yazılım bulaşmış bir makinenin tespitte bulunma kapasitesini desteklemenin yanı sıra, makinenin bulaşmadan tamamıyla arındırılmasına olanak tanımaktadır.

–    Sert ve Agresif Tespit Teknikleri
Malwarebyyes motoru, geleneksel anti-virüs’ü atlatan kötü niyetli yazılımların tespitinde, bir takım agresif buluşsal yöntemlerden (heuristics) yararlanır.

–    Malwarebytes Breach Remediation Özellikleri
o    Ajansız/Taşınabilir – tam olarak kurulum gerektirmez, uç nokta üzerinde iz bırakmaz
o    Eksiksiz CLI arayüzü (command line interface), kodlanabilirlik
o    Tescilli Birleştirme Teknolojisi, izlerin tamamını ve kök kullanıcı kitleri/PUPler/PUMler de dahil, tehditleri onarır
o    Hem Windows hem Mac üzerinde çalışabilme
o    Seçici Karantina/Eski Duruma Getirme
o    İsteğe Uyarlanmış Veritabanı (IOC veya Hash)
o    SIEM/Syslog Entegrasyonu

–    Malwarebytes Delil Karartma Zaman Cetveli
o    Windows sistemi tarihsel zaman cetvelini çoklu veri kaynakları üzerinden eksiksiz bir şekilde toplar.
o    Zaman cetvelini CSV ve Event Log (CEF) formatında dışarı aktarır.
o    Sorunsuz ya da ilgisiz olayları veri kaynakları içinden filtreleyebilir.
o    Kurulum gerektirmez– dosya sistemi içinde herhangi bir yerden kendi kaynaklarıyla veya USB flash bellekten doğrudan çalıştırılabilir.
o    4 MB dosya büyüklüğü